Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại bệnh viên Trung Ương Huế

Lê Công Tuấn Anh, Võ Thị Hồng Phượng: Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại bệnh viên Trung Ương Huế. Tạp chí Y Dược học – Đại học Y Dược Huế, 05/5/2016 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư…

Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng Quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Vũ Đặng Hoàng: Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng Quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến . Tạp chí Dược học , 01/8/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo…

Ứng dụng phép biến đổi Fourier gián đoạn phổ tử ngoại tỷ đối để định lượng đồng thời hai hoạt chất trong một số chế phẩm hạ nhiệt giảm đau

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn Mai Hương, Vũ Đặng Hoàng: Ứng dụng phép biến đổi Fourier gián đoạn phổ tử ngoại tỷ đối để định lượng đồng thời hai hoạt chất trong một số chế phẩm hạ nhiệt giảm đau. Tạp chí Dược học, 01/10/2019 (Tạp chí…

Định lượng paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng biến đổi trung bình trung tâm phổ tử ngoại tỷ đối

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn Mai Hương, Vũ Đặng Hoàng: Định lượng paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng biến đổi trung bình trung tâm phổ tử ngoại tỷ đối. Tạp chí Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc, 15/7/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện…

Điều trị trật khớp thái dương hàm mạn tính bằng chun liên hàm loại III

Nguyễn Thị Như Trang, Phạm Như Hải, Đào Thị Dung, Trịnh Xuân Học, Vũ Anh Dũng, Phan Thế Phước Long: Điều trị trật khớp thái dương hàm mạn tính bằng chun liên hàm loại III. Tạp chí Y học thực hành, 12/7/1905 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà…

Đánh giá kết quả điều trị viêm tủy cấp răng 6,7 hàm dưới tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 – 2019

Lý Anh Thư, Phan Văn Lình, Phan Thế Phước Long: Đánh giá kết quả điều trị viêm tủy cấp răng 6,7 hàm dưới tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 – 2019. Tạp chí Y dược học Cần Thơ, 12/7/1905 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng…

Đánh giá phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật có chỉ định mổ tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

Phan Thế Phước Long; Bùi Khánh Linh; Võ Thị Hương Phú: Đánh giá phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật có chỉ định mổ tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Tạp chí Y học Việt Nam, 04/10/2020 (Tạp chí trong…

Phối hợp thang điểm siêu âm đàn hồi và tirads trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú

Nguyễn Trung Hưng; Nguyễn Hải Thủy; Nguyễn Phước Bảo Quân: Phối hợp thang điểm siêu âm đàn hồi và tirads trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú. Tạp chí Y học Việt Nam, 04/10/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Cố định ngoài kéo da tự chế chế: thực nghiệm và bước đầu thử nghiệm lâm sàng

Vũ Công Hòa, Phạm Văn Đôi: Cố định ngoài kéo da tự chế chế: thực nghiệm và bước đầu thử nghiệm lâm sàng. Tạp chí Y học thực hành, 30/10/2017 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)