Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật

Chủ nhiệm: Phan Thế Phước Long. Năm hoàn thành: 2018 (Sản phẩm đề tài:  01 Bài báo đăng tạp chí Quốc tế khác; 02 Bài báo đăng tạp chí Trong nước; 01 Sách giáo trình; Đào tạo 01 Thạc sĩ; 02 Sản phẩm ứng dụng)

Đánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ các bệnh nhân điều trị sứt môi, hở hàm ếch tại các tỉnh miền Trung Việt Nam

Phan Thế Phước Long, Võ Thị Thúy Kiều, Bùi Khánh Linh: Đánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ các bệnh nhân điều trị sứt môi, hở hàm ếch tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Chuyên đề tai mũi họng và Phẫu thuật đầu cổ, 17/10/2017 (Kỉ yếu hội thảo có ISBN khác)

Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó

Hoàng Ngọc Ánh Nhân; Nguyễn Bá Trung: Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 04/10/2018 (Tạp chí có ISSN khác)

Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam

Đặng Bích Việt, Võ Thị Thúy Kiều, Nguyễn Hoàng Anh (b), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đình Hòa: Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu…

Điều chế trực tiếp nano bạc trong chitosan hoà tan trong nước và đánh giá tính kháng khuẩn của nó, định hướng sử dụng làm vật liệu hỗ trợ điều trị bỏng

Nguyễn Bá Trung: Điều chế trực tiếp nano bạc trong chitosan hoà tan trong nước và đánh giá tính kháng khuẩn của nó, định hướng sử dụng làm vật liệu hỗ trợ điều trị bỏng. Tạp chí Y học Việt Nam , 04/10/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư…

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn Toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO

Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Minh Tuấn: Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn Toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 01/4/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)