Về việc tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, học viên VLVH các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN năm 2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Về việc tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, học viên VLVH các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN năm 2019

01-03-2019 | 1298 lượt xem

Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên