Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19

19-02-2020 | 1260 lượt xem

Thực hiện công văn số 594/ĐHĐN-VP ngày 18/02/2020 của Đại học Đà Nẵng về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19, Khoa Y Dược - ĐHĐN thông báo đến toàn thể sinh viên như sau:

Sinh viên tất cả các lớp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020.

 

 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên