Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1 2019-2020 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1 2019-2020

06-05-2020 | 613 lượt xem

Xem thông báo tại đây

Đơn phúc khảo tải về tại đây

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên