Thông báo về kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ HK1 2019-2020 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ HK1 2019-2020

26-05-2020 | 371 lượt xem

Xem thông báo tại đây.

Xem lịch thi tại đây.

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên