Thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ học | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ học

16-02-2020 | 1071 lượt xem

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên tạm nghỉ học để phòng tránh dịch Covid - 19. Phòng Đào tạo - Khoa Y Dược thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến một số học phần. Để tham gia học trực tuyến, đề nghị sinh viên cung cấp các thông tin cá nhân theo đường link dưới đây và theo dõi kế hoạch học tập trực tuyến trên email đã đăng ký.

 

Link đăng ký học online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmtSF3hpsFD3X62tchRLNOz1oCxMfYk964TZL4bBSlDloJww/viewform

 

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên