Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng NVSP giảng dạy ĐH, Cao đẳng năm 2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng NVSP giảng dạy ĐH, Cao đẳng năm 2019

24-01-2019 | 482 lượt xem

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHĐN

 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên