Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2019

31-07-2019 | 244 lượt xem

Vui lòng xem Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đây và Công văn của ĐHĐN tại đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên