Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán hình ảnh" | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán hình ảnh"

25-04-2019 | 986 lượt xem

Xem thông báo chi tiết tại đây

Xem chương trình tại đây

 

 


 

 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên