Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm

08-09-2018 | 583 lượt xem

Quyết định công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm (xem tại đây)

Thông báo về việc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ (xem tại đây)

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên