Phiên họp thứ nhất Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023

02-05-2019 | 413 lượt xem

Sáng ngày 02/05/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Phiên họp có các thành viên của Hội đồng: GS.TSKH. Bùi Văn Ga - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyên Giám đốc ĐHĐN; GS.TS Trần Văn Nam - nguyên Giám đốc ĐHĐN, các Phó Giám đốc ĐHĐN: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, PGS.TS. Lê Thành Bắc;  đại diện Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Trưởng các đơn vị trực thuộc (Phân hiệu, Viện, Khoa), lãnh đạo các ban: Đào tạo, Khoa học Công nghệ (KHCN) và Môi trường.

Toàn cảnh phiên họp

Tại Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng – Phó Trưởng ban phụ trách Ban KHCN và Môi trường đã báo cáo với Hội đồng mục tiêu và các nhóm giải pháp để phát triển đào tạo và khoa học công nghệ của ĐHĐN đến năm 2025. Mục tiêu theo chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, ĐHĐN sẽ tiếp tục giữ vững thuộc top 05 các trường ĐH hàng đầu của Việt Nam, phấn đấu nằm trong top 200 các trường ĐH khu vực Đông Nam Á và top 400-500 các trường ĐH Châu Á. Về đào tạo, ĐHĐN tập trung nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các bậc từ ĐH đến sau ĐH (thạc sĩ, tiến sĩ), đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo một số tiêu chí đến năm 2025 như sau:

Về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ:

 

Phát biểu tại Phiên họp, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHĐN đề nghị các thành viên Hội đồng cùng thảo luận, làm rõ những mục tiêu và tập trung đề xuất các giải pháp thực hiện với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm thể hiện rõ vai trò, vị thế của ĐH vùng trọng điểm quốc gia, thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước.

  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại Phiên họp

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, về cơ bản thống nhất cao với mục tiêu chiến lược phát triển đào tạo, KHCN của ĐHĐN, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển. GS.TSKH. Bùi Văn Ga đề nghị phát triển một số nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành và đầu tư cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ, hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài, tăng cường gắn kết với các địa phương, doanh nghiệp để thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp thiết; khai thác hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động KHCN và chú trọng vấn đề sở hữu trí tuệ. GS.TS. Trần Văn Nam đề xuất một số giải pháp, chính sách để khuyến khích tiếp tục đẩy mạnh các công bố quốc tế từ các nguồn lực của Quỹ Nafosted, đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại cho các phòng thí nghiệm trọng điểm và có chính sách hỗ trợ, phát huy năng lực nghiên cứu của các nghiên cứu sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau ĐH và hoạt động các nhóm nghiên cứu chuyên ngành…

GS.TSKH. Bùi Văn Ga, GS.TS.Trần Văn Nam phát biểu tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục ĐH thành viên đã phát biểu đề xuất nhiều giải pháp như: PGS.TS Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN đề xuất tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên phù hợp với lĩnh vực, các chuyên ngành, tăng cường giáo trình, tài liệu số, liên kết đào tạo quốc tế và Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên ĐHĐN. PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN đề xuất nghiên cứu phát các chương trình liên thông từ ĐH lên thạc sĩ (chính quy tập trung) để thu hút, “giữ chân” sinh viên xuất sắc, tạo nguồn nghiên cứu sinh cho đào tạo sau ĐH. Muốn vậy cần có các chủ trương, chính sách phù hợp để phát huy nội lực, tăng cường gắn kết giữa các khoa, trường thành viên của ĐHĐN. Các thành viên của Hội đồng đã thảo luận các nhóm giải pháp như: Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc; điều chỉnh cơ cấu đào tạo, tăng tỉ lệ đào tạo sau ĐH, ưu tiên phát triển các chương trình chất lượng cao, tăng cường liên thông giữa các bậc đào tạo ĐH và sau ĐH; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ  giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học và tăng cường năng lực ngoại ngữ cho giảng viên và sinh viên; chú trọng phát triển các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên quốc tế và tiếp tục hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định quốc tế…

Các thành viên Hội đồng phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phiên họp lần thứ I cũng đã giới thiệu các ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành là bộ phận chuyên môn giúp Hội đồng Giáo sư Nhà nước xác định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu của ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo từng chuyên ngành (theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Kết luận Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHĐN ghi nhận, đánh giá cao vai trò tư vấn chiến lược của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đề nghị các trường khi dựng chiến lược cần bám sát Chiến lược phát triển tổng thể của ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trong đó tập trung để sớm hoàn thiện Đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn trình các cấp thẩm quyền và Chính phủ phê duyệt; xây dựng Đề án phát triển Trường ĐH Quốc tế Việt - Anh trên cơ sở Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung nghiên cứu phương án tuyển sinh riêng (từ năm 2020) và phối hợp hiệu quả thực hiện thành công nhiệm vụ tuyển sinh năm 2019. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh cần ưu tiên tập trung tăng cường công bố quốc tế đồng thời chú trọng nghiên cứu ứng dụng; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế và thúc đẩy, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông - ĐHĐN

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên