Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.4 UD-2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.4 UD-2019

24-12-2019 | 406 lượt xem

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục và đào tạo, quảng bá “học hiệu” và gắn kết phục vụ cộng đồng, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ - Newsletter No.4 UD-2019.

 

Xem Bản tin tại đây.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên