Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.1 UD - 2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.1 UD - 2019

11-04-2019 | 219 lượt xem

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông giáo dục và quảng bá “học hiệu” của Đại học Đà Nẵng gắn kết hơn nữa với cộng đồng xã hội, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.1 UD -2019.

 

Xem Bản tin Tại đây.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên