Thông tin cho sinh viên | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Thông báo về việc Kế hoạch thi tốt nghiệp ĐH hệ chính quy năm học 2018-2019

Thông báo về việc Kế hoạch thi tốt nghiệp ĐH hệ chính quy năm học 2018-2019
Thông báo về việc Kế hoạch thi tốt nghiệp ĐH hệ chính quy năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông tin về Triển lãm Du học Nhật Bản - 2019 tại Đại học Đà Nẵng

Thông tin về Triển lãm Du học Nhật Bản - 2019 tại Đại học Đà Nẵng
Ban Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông tin về sự kiện Triển lãm Du học Nhật Bản - 2019 tổ chức tại ĐHĐN.

Thông báo V/v nộp đơn phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kì I năm học 2018-2019

Thông báo V/v nộp đơn phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kì I năm học 2018-2019
THÔNG BÁO Về việc nộp đơn phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kì I năm học 2018-2019

Thông báo chiêu sinh các khoá học Tiếng Anh

Thông báo chiêu sinh các khoá học Tiếng Anh
Hướng tới đáp ứng nhu cầu nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của CBGV và sinh viên Khoa Y Dược – ĐHĐN nói riêng và các trường trực thuộc Đô thị đại học Hòa Quý nói chung, Khoa Y Dược định hướng góp phần tạo dựng một môi trường làm việc và học tập bằng tiếng Anh

Về việc tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, học viên VLVH các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN năm 2019

Về việc tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, học viên VLVH các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN năm 2019
Về việc tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, học viên VLVH các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN năm 2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Thông báo Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  • Trang
  • 1

Hoạt động sinh viên