Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2021-2022

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng
Thông báo số 500/TB-KYD ngày 07/9/2022 về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2021-2022.
Thông tin chi tiết thông báo và danh sách link: CTSV_TB-KYD_xet cap HB KKHT HK1 2021-2022

Tin Tổ Công tác sinh viên KYD

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.