Thông báo về phúc khảo bài thi học kì II, năm học 2021 – 2022

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng Thông báo về phúc khảo bài thi học kì II, năm học 2021 – 2022
* Đơn xin phúc khảo bài thi link: Đơn xin phúc khảo bài thi (KT&DBCLGD)
* Thông báo chi tiết kèm theo


Tin Tổ Khảo thí và Đảm bảo CLGD KYD

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.