Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức (Vòng 1) năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1344/KH-ĐHĐN ngày 07/4/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2021; Căn cứ Biên bản họp ngày 01/6/2021, ĐHĐN thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 như File kèm theo dưới đây. 

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *