Thông báo của Đại học Đà Nẵng về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Ngày 08/9/2022, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ký ban hành Công văn số 3329/ĐHĐN-VP về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, theo đó yêu cầu các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm trên tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động và quyết liệt; phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học: “Tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn vì mục tiêu phát triển bền vững”. 

Kính mời xem Công văn số 3329/ĐHĐN-VP link: 3329-dhdn-vp

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.