Thông báo chung | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019

 Thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019
Thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ và Công văn số 5098 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo hướng dẫn đánh giá

Thông báo học bổng chương trình hè của Đại học Mykolas Romeris, Cộng hòa Lithuania

 Thông báo học bổng chương trình hè của Đại học Mykolas Romeris, Cộng hòa Lithuania
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Mykolas Romeris (MRU), Lithuania, Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN thông báo học bổng

Thông báo mời sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) do iGroup Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN triển khai cho cán bộ giảng viên, sinh viên

 Thông báo mời sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) do iGroup Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN triển khai cho cán bộ giảng viên, sinh viên
Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu..

Thông báo về Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2019

Thông báo về Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2019
Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu...

Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019

Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017
Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức về làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức về làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức về làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Thông báo vv tuyển dụng bổ sung viên chức của Khoa Y Dược - ĐHĐN năm 2018

Thông báo vv tuyển dụng bổ sung viên chức của Khoa Y Dược - ĐHĐN năm 2018
Thông báo vv tuyển dụng bổ sung viên chức của Khoa Y Dược - ĐHĐN năm 2018

Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo tuyển sinh sau Đại học theo học bổng của dự án GSGES

Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo tuyển sinh sau Đại học theo học bổng của dự án GSGES
The Graduate School of Global Environmental Studies works towards the current and future health and sustainability of the global environment in two essential ways: first,

13 nhà giáo của Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016

13 nhà giáo của Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016
Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016...

  • Trang
  • 1
  • 2

Hoạt động sinh viên