Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2019

25-12-2019 | 351 lượt xem

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2019

Xem tại đây.

Danh mục tại đây

Tin Văn phòng ĐHĐN

 

 

 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên