Thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019

11-06-2019 | 1088 lượt xem

Thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ và Công văn số 5098 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019 theo nội dung và các biểu mẫu kèm theo.

Xem tại đây.

 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên