Thông báo Học bổng Thạc sĩ thuộc Chương trình Phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (JDS) khóa học 2020-2022 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông báo Học bổng Thạc sĩ thuộc Chương trình Phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (JDS) khóa học 2020-2022

01-09-2019 | 1066 lượt xem

Đại học Đà Nẵng thông báo giới thiệu Học bổng Thạc sĩ thuộc Chương trình Phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (JDS) giảng dạy bằng tiếng Anh khóa học 2020-2022.

 

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp (100% vốn Nhà nước) và giảng viên các trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Nam.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên