Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

23-12-2019 | 633 lượt xem

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các ứng viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng được biết kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019.

 

Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đại học Đà Nẵng (www.udn.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở của Đại học Đà Nẵng, địa chỉ số 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng./.

 

Chi tiết xem tại đây (theo file đính kèm)

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên