Đại học Đà Nẵng thông báo về việc cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính

20-09-2019 | 427 lượt xem

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính.

 

Xem tại đây

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên