[KHẨN] THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 23/02/2020 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

[KHẨN] THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 23/02/2020

13-02-2020 | 919 lượt xem

Thực hiện công văn số 512/ĐHĐN-VP ngày 14/02/2020 của Đại học Đà Nẵng về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học, Khoa Y Dược thông báo đến toàn thể sinh viên như sau:

Sinh viên tất cả các lớp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020.

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên