Sinh viên ngành Y khoa, Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng tham gia kế hoạch thực tập cộng đồng từ ngày 28/12/2020 đến ngày 10/01/2021 tại các Trạm Y tế, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của Phòng Đào tạo, Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên 02 lớp YK15A, YK15B ngành Y khoa tham gia đợt thực tập cộng đồng tại các Trạm Y tế, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Đoàn Khoa Y Dược dẫn sinh viên tham gia thực tập cộng đồng tại Trạm Y tế

Đoàn tham gia làm việc các Trạm Y tế: ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn – Tổ Trưởng Tổ Đào tạo; BSCKII. Nguyễn Ngọc Bá; ThS.DS Mai Quang Thành; ThS. Nguyễn Thị Hà; ThS. Lê Kim Thanh cùng các Thầy/Cô Bộ môn công cộng và sinh viên Khoa Y Dược.

Đoàn Khoa Y Dược dẫn sinh viên tham gia thực tập cộng đồng tại Trạm Y tế

Trong đợt thực tập cộng đồng này với các nội dung, yêu cầu của Bộ môn và Trạm Y tế để sinh viên tham gia thực hiện các mục tiêu cơ bản sau: Mô tả được chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trạm y tế cơ sở và chức trách, nhiệm vụ của nhân viên Trạm y tế; Vân dụng được những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp đã học vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng; Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, truyền thông sức khỏe tại cộng đồng; Lựa chọn được một vấn đề sức khỏe ưu tiên tại địa bàn thực tập và thực hiện một Khảo sát về Vấn đề sức khỏe ưu tiên đã chọn.

Sinh viên tham gia khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế

Qua 2 đoàn công tác của Khoa Y Dược đến thăm và làm việc tại các Trạm Y tế đã diễn ra thành công và lãnh đạo các Trạm Y tế rất vui mừng khi được tiếp nhận sinh viên ngành Y khoa về trong đợt thực tập này cũng đã góp phần quan trong trong công tác phòng chống dịch cuối năm và công tác tuyên truyền tại địa phương trong thời gian gần Tết nguyên đán … Lãnh đạo các Trạm Y tế hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tốt kỳ học tập này và rất mong trong thời gian đến sẽ có nhiều đợt thực tập và sinh viên các ngành về thực tập tại các Trạm.

Thay mặt lãnh đạo khoa ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn và BSCKII. Nguyễn Ngọc Bá cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của lãnh đạo các Trạm Y tế để sinh viên hoàn thành kế hoạch chương trình trong đợt thực tập cộng đồng này.

Ảnh lưu niệm tại Trạm Y tế

Ảnh lưu niệm tại Trạm Y tế, Hòa Vang, Đà Nẵng

Bài viết: Tổ CNTT Truyền thông – TV (TM.SMP)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *