Liên hệ với Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Thông tin liên lạc


Tên gọi : Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh : The School of Medicine and Pharmacy
Tên viết tắt : SMP
Điện thoại :

Phòng Tổ chức - Hành chính: (84).236.3990458

Phòng Đào tạo: (84).236.3990461 

Cơ sở đào tạo : Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Bản đồ

Hoạt động sinh viên