Tuần thứ 8: 25/02/2019 - 03/03/2019 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Tuần thứ 8: 25/02/2019 - 03/03/2019

26-02-2019 | 83 lượt xem

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CNTT

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 30

                                                                  25/02/2019 đến 03/3/2019

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –25/02

10h00

Họp Chi bộ Khối Hành chính 2
Trường CĐ CNTT

Đảng viên Chi bộ Khối HC2

Phòng họp

Bí thư Chi bộ

 

11h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn

Trường CĐ CNTT

Như bên

Phòng họp

Chủ tịch Công đoàn

 

14h00

Tiếp CBVC, CĐV của Chủ tịch công đoàn Trường CĐ CNTT

CBVC, CĐV có nhu cầu

Phòng họp

Chủ tịch Công đoàn

 

17h30

Khai giảng và học buổi đầu tiên

lớp nghiệp vụ sư phạm năm 2019

BTC lớp học theo QĐ số 117/QĐ-ĐHĐN ngày 14/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

( Thầy N.V. Bình; N.T.K. Ngọc; N.Đ.Hiển; N.X.Pha)

Hội trường

41 Lê Duẩn

Trưởng BTC

lớp học

BA – 26/02

8h30

Họp Đảng ủy cơ sở

Như bên

Phòng họp

Bí thư Đảng ủy

 

10h00

Họp Cán bộ chủ chốt

Như bên

Phòng họp

Hiệu trưởng

TƯ –27/02

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

VP Công đoàn

Phòng 302 A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

8h00

Tiếp CBVC, NLĐ

 CBVC, NLĐ có nhu cầu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

10h00

Họp Chi bộ Khối Hành chính 1
Trường CĐ CNTT

Đảng viên Chi bộ Khối HC1

Phòng họp

Bí thư Chi bộ

 

14h00

Kiểm tra tài chính Công đoàn ĐHĐN

năm 2018

Ủy ban Kiểm tra; Bộ phận tài chính Công đoàn ĐHĐN.

(N.T.K. Ngọc)

VP Công đoàn

Phòng 302

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN

NĂM–28/02

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng

Phó Giám đốc ĐHĐN

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

 

15h00

Họp giao ban công tác tổ chức cán bộ

ĐHĐN: CBVC Ban TCCB;

- Các trường: Đại diện BGH, Trưởng Phòng TCHC và 01 chuyên viên;

- Các đơn vị đào tạo trực thuộc: Đại diện lãnh đạo và Tổ trưởng Tổ Hành chính.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Trưởng Ban  Phụ Trách 

Ban TCCB

SÁU –01/3

15h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.

Phòng 8009 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

16h00

Họp Tổ công tác triển khai xây dựng

Đề án Khu Đô thị ĐHĐN

Theo QĐ số 2489/QĐ-ĐHĐN ngày 18/7/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

( Thầy C.X. Tuấn)

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BẢY –02/3

7h00 - 11h30

Lễ Trao bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa

Trường ĐHBK: BGH; Phòng TCHC, ĐT, CTSV; Đại diện lãnh đạo các Khoa;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường F

Tr.ĐHBK

Hiệu trưởng

PGS.TS

Đoàn Quang Vinh

CN – 03/3

6h00

Lễ Ra quân Tháng Thanh niên và

Hành quân Trò chơi lớn – Tìm địa chỉ Đỏ

“Theo dấu chân Bác” năm 2019

- BTV Đoàn TN, BTK Hội Sinh viên Đà Nẵng;

- ĐVTN triệu tập theo Kế hoạch số 30KH/ĐHĐN – ĐTN ngày 20/2/2019;

- Các Đại biểu có Giấy mời.

Khu Bảo Tàng

Quân Khu V,

Số 3, Duy Tân, Tp Đà Nẵng

Bí thư

Đoàn ĐHĐN

           

 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên