Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng họp trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết tại Hòa Quý-Điện Ngọc

Vừa qua, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã dự họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết ĐHĐN tại Hòa QuýĐiện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới”Cuộc họp được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.


Toàn cảnh điểm cầu tại ĐHĐN 

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT; TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; các Phó Giám đốc ĐHĐN: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, PGS.TS. Lê Thành Bắc, PGS.TS. Lê Quang Sơn; đại diện lãnh đạo: Văn phòng, các ban, trung tâm (Kế hoạch-Tài chính, Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư, Khoa học công nghệ và môi trường, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Phát triển phần mềm) và các đơn vị tư vấn liên quan.


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng –
chủ trì và phát biểu tại cuộc họp 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch-Tài chính ĐHĐN đã trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, theo đó ĐHĐN đã hoàn thành hồ sơ, báo cáo các bộ, ngành liên quan (tháng 1/2021); tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện, trình Bộ GD&ĐT thẩm định lần hai (từ tháng 1-8/2021).

Đại diện của ĐHĐN đã báo cáo với lãnh đạo Bộ nhiều nội dung quan trọng như: Tính cấp thiết của Dự án; sự ưu tiên đầu tư; mục tiêu Dự án… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học với phạm vi 49ha (thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng) gồm có 07 hạng mục xây dựng. ĐHĐN cũng đã thống nhất với phía Ngân hàng Thế giới các hợp phần nhằm đạt được khung kết quả Dự án đến năm 2025, làm cơ sở xây dựng cơ chế tài chính tuân thủ các quy định hiện hành.


PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ
Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, trực tiếp là Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và các Vụ, Cục liên quan.

Giám đốc ĐHĐN khẳng định, ĐHĐN luôn tiếp thu cầu thị các ý kiến của lãnh đạo Bộ và các Vụ, Cục, đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, xem xét hướng dẫn thủ tục cần thiết, phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi để Dự án được triển khai theo tiến độ, yêu cầu đề ra.


Các đại biểu phát biểu, thảo luận 

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Vụ, Cục và các đơn vị hữu quan, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án của ĐHĐN thời gian qua có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đặc biệt trong điều kiện còn khó khăn về nguồn lực và bối cảnh đại dịch Covid-19, song khâu thiết kế Dự án đã có tính đón đầu, phù hợp xu thế phát triển. ĐHĐN đã thực hiện nghiêm túc, tiếp thu hoàn thiện theo góp ý của các Vụ, Cục.

Đây là Dự án có tầm quan trọng và quy mô lớn, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa không chỉ nhằm phát triển ĐHĐN mà còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của khu vực, do đó cần được tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả và ĐHĐN có thể chia sẻ, tham khảo kinh nghiệm từ hai ĐH Quốc gia, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Bài viết liên quan :

Facebook youtube google maps