Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức thực tập định hướng chuyên ngành Dược học của sinh viên năm cuối lớp D17.

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của năm học 2021-2022. Đã tổ chức cho 49 sinh viên lớp D17 kỳ thực tập định hướng chuyên ngành do Bộ môn Dược lâm sàng – Quản lý Dược và Bộ môn Dược liệu – kiểm nghiệm phụ trách hướng dẫn tại các cơ sở thực tập như:

  • Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng
  • Bệnh viện phụ Sản – Nhi Đà Nẵng
  • Công ty cổ phần nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (Mephydica), huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
  • Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng.

Tại đây, các em sinh viên đã được đơn vị tiếp đón chu đáo và được hướng dẫn thực tập rất nhiệt tình với các chương trình thực tập hữu ích. Đây sẽ là hành trang vững chắc cho các em để chuẩn bị cho nghề nghiệp định hướng trong tương lai.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tiền đề cho bước hợp tác lâu dài trong quan hệ Viện – Trường giữa Khoa Y – Dược, ĐHĐN và các cơ sở thực tập.

Một số hình ảnh:


Cô Thái Ngọc Diệp, Giám đốc vận hành Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng và ThS.DS. Hoàng Kim Long, Trưởng khoa Dược Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng tiếp đón Bộ môn DLS – QLD và 19 sinh viên lớp Dược 17.


ThS.DS. Trương Thị Tuyết Hương, Trưởng khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng
tiếp đón Bộ môn DLS – QLD và 18 sinh viên lớp D17.

TS.DS. Huỳnh Lời hướng dẫn 12 sinh viên lớp D17 thực tập định hướng tại Công ty cổ phần nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (Mephydica), huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Tin Khối ngành Dược học

Bài viết liên quan :