Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành Răng Hàm Mặt, Y khoa và Dược học năm 2023

Từ ngày 31/5 -14/7/2023 tại Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức các Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành Răng-Hàm-Mặt, Y khoa và Dược học, là hoạt động tổng kết quá trình học tập của sinh viên và thành quả nghiên cứu đáng tự hào của thầy trò Khoa Y – Dược, ĐHĐN.

Trong đó, có 31 đề tài bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của 31 sinh viên ngành Răng Hàm Mặt, Y khoa và Dược học đã được bảo vệ trước 9 Hội đồng. Mỗi sinh viên có tối đa 15 phút trình bày báo cáo khóa luận và có 45 phút hội đồng sẽ nhận xét, đặt câu hỏi … để sinh viên trả lời phản biện và bảo vệ đề tài. Các thành viên Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp ngành Răng-Hàm-Mặt, Y khoa và Dược học năm 2023 với sự tham gia của các Chủ tịch hội đồng: TS.BS. Lê Viết Nho, BSCKII. Nguyễn Ngọc Bá, TS.BS. Trần Đình Vinh, TS.BS. Trần Thị Hoàng, TS.BS. Lê Viết Nhiệm, TS.BS. Nguyễn Công Đào, BSCKII. Nguyễn Thị Hoàng Hà, ThS.BSCKII. Phạm Trần Xuân Anh, TS.BS. Phan Thế Phước Long, ThS.BS. Võ Thị Hương Phú, TS.DS. Huỳnh Lời, TS. Trần Mạnh Hùng.


Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Dược học


Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Dược học

Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Dược học

Tại buổi bảo vệ, TS.BS. Lê Viết Nho – Trưởng khoa Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng, chia sẻ những trải nghiệm khi các em bảo vệ luận văn để động viên và giúp sinh viên thoải mái, tự tin hơn: “Các em hãy tự tin với những gì mình đã học, đã tự tay làm. Các em là người hiểu rõ nhất tại sao mình làm đề tài này, tại sao có được kết quả này. Thầy cô sẽ thấy rất thú vị và đánh giá cao khi các em lý giải được phương án giải quyết vấn đề dựa trên kết quả mà các em đã chọn, các đề tài và tự mình nghiên cứu”.


Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Y khoa


Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Y khoa

Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Y khoa

Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Y khoa

Bên cạnh đó các bạn sinh viên được sự hướng dẫn giúp đỡ, tận tình của các Giảng viên hướng dẫn tại các Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, … và Giảng viên Khoa Y – Dược các đề tài rất thiết thực và đánh giá được tình trạng hiện nay trong quá trình nghiên cứu đã thể hiện qua các báo cáo của sinh viên, đã được Hội đồng bảo vệ đánh giá cao các đề tài khóa luận tốt nghiệp.


Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Răng-Hàm-Mặt

Năm 2023 là năm đầu tiên ngành Răng-Hàm-Mặt, có sinh viên tham gia các đề tài bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ra trường, cũng là khóa đầu tiên của Khoa Y – Dược và tại Đà Nẵng. Trong quá trình bảo vệ, Hội đồng luôn theo sát các nhóm để nhận xét, đặt câu hỏi và đề ra nhiều tình huống, giúp sinh viên giải quyết những bất cập còn tồn tại trong đề tài của mình. Các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên tuy chưa thể hoàn hảo tuyệt đối nhưng chính là tiền đề cho những nghiên cứu về sau khi các bạn dấn thân sâu hơn vào ngành, vào môi trường làm việc thực tế.

Trước tình hình chung trong thời gian học tập, thực hành thời gian qua bối cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19, nhưng các bạn sinh viên ngành Răng Hàm Mặt, Y khoa, Dược học đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bằng sự nỗ lực, quyết tâm. Khoá luận là thành quả chứng minh cho quá trình học tập, nghiên cứu và khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, thể hiện sự quan tâm và góc nhìn của các nhóm sinh viên về ngành Y và những giải pháp thiết thực để hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó là sự hướng dẫn, hỗ trợ chia sẻ tận tình của các giảng viên hướng dẫn đã góp phần rất lớn vào thành công của đề tài khóa luận.

Chúc mừng 31 đề tài ngành Răng Hàm Mặt, Y khoa và Dược học của sinh viên Khoa Y – Dược, ĐHĐN đã hoàn thành việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công và chúc các em sẽ có được những khởi đầu tốt đẹp trên hành trình nghề nghiệp tương lai của mình.


Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Y khoa

Sinh viên bảo vệ tại Hội đồng ngành Y khoa

Phòng CNTT-Truyền thông và TV KYD

Bài viết liên quan :