Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên" năm học 2015 - 2016 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên" năm học 2015 - 2016

24-11-2015 | 461 lượt xem

Thực hiện Công văn số 4146/BGDĐT- CTHSSV ngày 14 tháng 08 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 4232/KH-ĐHĐN ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” năm học 2015 – 2016, ngày 12/10/2015, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho tân sinh viên năm học 2015 - 2016.

Đến tham dự Tuần sinh hoạt có TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Trưởng khoa Y Dược – ĐHĐN, Thượng tá Nguyễn Hữu Lài – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Đà Nẵng, ThS. Trần Quốc Hùng – Trưởng phòng CTSV – Trường Đại học Kinh tế, ThS. Trần Thanh Điệp – Phó Trưởng phòng ĐT&CTSV – Khoa Y Dược – ĐHĐN, ThS. Đoàn Chí Thiện – Trưởng phòng HCTH – Trường Cao đẳng Công nghệ, cô Lê Thị Thanh Nhàn – Trung tâm Thông tin học liệu cùng các cán bộ giảng viên và toàn thể tân sinh viên Khoa Y Dược.


TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn - Trưởng khoa Y Dược - ĐHĐN phát biểu tại Tuần sinh hoạt

Trong buổi sinh hoạt, TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Trưởng khoa Y Dược đã gửi lời chúcmừng các tân sinh viên khóa 2015 đã chính thức trở thành những thành viên của ngôi nhà chung Khoa Y Dược. Bên cạnh đó, TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn nhận định rằng trong môi trường đại học, sinh viên cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những phương thức mới để định hướng bản thân học tập. Ngoài việc học tập, sinh viên nên quan tâm đến sự phát triển của xã hội, đất nước, rèn luyện bản thân để có kiến thức chuyên môn giỏi và đạo đức tốt, phấn đấu trở thành những bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng tương lai góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


Thượng tá Nguyễn Hữu Lài – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Đà Nẵng giảng chuyên đề tại Tuần sinh hoạt


ThS. Trần Thanh Điệp - Phó Trưởng phòng ĐT&CTSV Khoa Y Dược - ĐHĐN giảng chuyên đề tại Tuần sinh hoạt


ThS. Trần Quốc Hùng – Trưởng phòng CTSV – Trường Đại học Kinh tế giảng chuyên đề tại Tuần sinh hoạt


ThS. Đoàn Chí Thiện – Trưởng phòng HCTH – Trường Cao đẳng Công nghệ giảng chuyên đề tại Tuần sinh hoạt

Sinh viên tham dự Tuần sinh hoạt công dân nhằm mục đích gì?

- "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" đầu khóa được tổ chức hàng năm với mục đích nâng cao nhận thức của HSSV về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách về công tác HSSV; giáo dục sinh viên phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

- Thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập là những tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV trong năm học đầu tiên.

Cụ thể, sinh viên sẽ học tập, thu thập những thông tin gì trong Tuần lễ này?

Trong tuần sinh hoạt công dân, các tân sinh viên được Khoa phổ biến những nội dung sau:

- Giới thiệu thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước và quốc tế trong thời gian qua; các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ “Biển và hải đảo”, ngày “Đại dương thế giới”… Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

- Phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong HSSV, tuyên truyền giáo dục giới tính, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực và tác hại trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực, không lành mạnh; giáo dục an toàn giao thông; tư vấn tâm lý, bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, công tác xã hội, tình nguyện vì cộng đồng trong HSSV.- Giới thiệu tổ chức Đoàn các cấp;

- Kinh nghiệm và phương pháp học tập bậc Đại học; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho HSSV theo Đề án tuyên truyền giáo dục pháp luật cho HSSV trong nhà trường (đề án 1928), trong đó trọng tâm giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục (năm 2005), Luật Giáo dục có bổ sung, sửa đổi một số điều (năm 2009), Luật Giáo dục đại học (năm 2012), Luật Giáo dục nghề nghiệp (năm 2014), Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh;

- Giới thiệu về phần mềm trên hệ thống quản lý HSSV ĐHĐN;

- Giới thiệu về các chuyên ngành đào tạo;

- Quy chế đào tạo đại học;

- Chương trình công tác HSSV giai đoạn 2012 – 2016 do Bộ GD&ĐT ban hành; các nội dung về công tác giáo dục thể chất, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chống đuối nước; công tác y tế trường học;

- Các quy định về chế độ chính sách cho HSSV (miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp xã hội,…)

- Các hoạt động Đoàn nổi bật;

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016;

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

- Hướng dẫn đăng ký tạm trú, nội trú và ngoại trú;

- Đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định;

- Công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể;

- Công tác thư viện, tra cứu thông tin.

“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa năm 2015 diễn ra với tinh thần đảm bảo nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; Kết thúc tuần học, mỗi sinh viên sẽ làm bài thu hoạch, điểm của bài thu hoạch sẽ được tính vào điểm rèn luyện của sinh viên trong 2 kỳ.

Một số hình ảnh tại Tuần sinh hoạt:


Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Sinh viên có thành tích xuất sắc ngành Y đa khoa - Khoa Y Dược chia sẻ kinh nghiệm học tập với các tân sinh viên


Các em sinh viên tham gia trò chơi

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên