Sứ mạng - tầm nhìn | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Sứ mạng - tầm nhìn

26-02-2019 | 100635 lượt xem

       

          Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; là động lực quan trọng cho sự phát triển nguồn nhân lực y tế của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

 

 

- Phát triển Khoa Y Dược – ĐHĐN thành Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN với các chương trình đào tạo tiên tiến, đa ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực.

- Phát triển Trung tâm Y khoa – ĐHĐN thành Bệnh viện Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN hiện đại, kỹ thuật cao.  

 

 

Trách nhiệm – Chất lượng – Phát triển – Hội nhập

 

 

CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC HÔM NAY,

 SỨC KHỎE CỦA CỘNG ĐỒNG NGÀY MAI” 

Hoạt động sinh viên