Ngành đào tạo | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Ngành đào tạo

07-03-2017 | 71660 lượt xem

   Hiện nay, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng có 4 ngành đào tạo: Y khoa, Dược, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng

I. Ngành Y khoa:

Đào tạo Bác sĩ đa khoa - Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0, có tầm nhìn và năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học y học trong bảo vệ và chăm sức khỏe nhân dân, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 • Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên như hóa học, sinh học, vật lý, lý sinh để giải thích các hiện tượng bệnh lý.
 • Phân tích được các hiện tượng, các cơ chế hoạt động, nguyên lý vận hành của các trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.
 • Tiếp cận được với các kiến thức y sinh học và kỹ thuật y dược hiện đại.
 • Vận dụng được kiến thức cốt lõi về khoa học sức khỏe và các mối liên quan giữa sức khỏe với các yếu tố môi trường, xã hội.
 • Đánh giá và phân tích được mối liên quan giữa sức khỏe, bệnh tật với môi trường và các yếu tố tâm lý-xã hội.
 • Hiểu được đặc điểm giải phẫu, cấu trúc và hoạt động của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Đánh giá được sự thay đổi các trạng thái cơ thể trong những điều kiện bình thường và bệnh lý.
 • Áp dụng được những kiến thức cơ bản, cơ sở để giải thích một cách sâu sắc các triệu chứng bệnh lý của người bệnh. Phân tích và tổng hợp được các triệu chứng, các dấu hiệu để chẩn đoán các tình trạng bệnh lý.
 • Áp dụng được các phương pháp, các kỹ thuật để điều trị và chăm sóc người bệnh.
 • Vận dụng tổng hợp kiến thức thu được để phân tích, đánh giá, xử trí các vấn đề sức khỏe tại bệnh viện và cộng đồng.

II. Ngành Dược:

Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y – dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kĩ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với bác sĩ y khoa hướngdẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn,hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sócvà bảo vệ sức khỏe nhân dân, có tầm nhìn và năng lực sáng tạo, khả năng hội nhập tốt.

 • Làm chủ được các kiến thức về nguyên liệu sử dụng làm thuốc trên các khía cạnh thuốc về Dược.
 • Phát  triển nghiên cứu dựa trên các thành tựu công nghệ như sinh học, hóa dược, nano…
 • Có kiến thức sâu rộng về mô hình tổ chức ngành Dược và các kiến thức về chính sách quốc gia liên quan đến Dược.
 • Làm chủ thông tin, cung cấp thông tin và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến người bệnh một cách chính xác, cập nhật và đáng tin cậy.
 • Được thực tập trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở Dược hiện đại trong quá trình thực tập để có thể tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp trước khi ra trường.
 • Nhận biết và nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa học dược ở mức độ cơ bản, các tình huống nghiệp vụ.
 • Hợp tác tốt đối với người bệnh và các đối tượng khác , thực hiện các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
 • Thực hiện được công tác quản lý nguồn nhân lực, nhận thức được trách nhiệm với cộng đồng, người bệnh và ngành nghề Dược.

III. Ngành Răng Hàm Mặt:

 Đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức cơ bản của y học và nha khoa hiện đại; có kiến thức và kĩ năng thực hành trong dự phòng và điều trị các bệnh răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; có khả năng kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền; có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ răng miệng cho nhân dân.

 • Hiểu được đặc điểm giải phẫu, cấu trúc của răng hàm mặt trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
 • Đánh giá được sự thay đổi các trạng thái cơ thể trong những điều kiện bình thường và bệnh lý.
 • Áp dụng được những kiến thức cơ bản, cơ sở vào thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán bệnh lý răng hàm mặt.
 • Áp dụng được các phương pháp, các kỹ thuật để thực hiện được các xét nghiệm cần thiết trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý răng hàm mặt.
 • Đánh giá, phân tích, đề xuất giải pháp và giải quyết vấn đề sức khỏe răng miệng.
 • Vận dụng tổng hợp kiến thức thu được để phân tích và đánh giá các vấn đề sức khỏe răng miệng tại bệnh viện và cộng đồng.
 • Cải tiến các kỹ thuật thăm dò chuẩn đoán bệnh lý răng miệng, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công việc.
 • Sử dụng kết hợp được một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh răng hàm mặt

IV. Ngành Điều dưỡng:

Đào tạo người điều dưỡng trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.

 • Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.

 • Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện qui trình điều dưỡng.

 • Tham gia làm tốt công tác quản lý điều dưỡng, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.

 • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng chống và chữa bệnh.

 • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch bệnh.

 • Tư vấn và giáo dục về sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.

 • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.


Hoạt động sinh viên