Lịch sử phát triển | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Lịch sử phát triển

25-02-2019 | 65227 lượt xem

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng; Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1154/QĐ - TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Cơ sở đào tạo tại 48B Cao Thắng, TP. Đà Nẵng vào những năm đầu mới thành lập

Hiện Đại học Đà Nẵng có khoảng 60.000 sinh viên, học viên (chính qui và không chính qui, đại học và sau đại học), hơn 2.300 cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động, thực hiện đào tạo 25 chuyên ngành tiến sỹ, 42 chuyên ngành thạc sỹ, 128 chuyên ngành đại học (trong đó có 30 chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình tinh hoa), 31 chuyên ngành cao đẳng và 07 chương trình liên kết với các cơ sở giáo dục nước ngoài.

 

Để tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ sức đảm đương nhiệm vụ dạy học nghiên cứu ứng dụng trong tương lai, những năm gần đây Đại học Đà Nẵng đã tuyển dụng thêm nhiều giảng viên mới và gửi ra nước ngoài đào tạo sau đại học bằng các nguồn kinh phí khác nhau.


Hợp tác quốc tế trong đào tạo tại Đại học Đà Nẵng

 


Ông Nguyễn Bá Thanh - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng đến thăm Khoa Y Dược.

Định hướng phát triển Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 bao gồm những định hướng cơ bản nhất dựa trên cơ sở thực tế và cơ sở khoa học, từ đó đề ra các biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo tính chủ động, đồng bộ và hiệu quả trong tất cả các hoạt động, hướng đến mục đích cung ứng nguồn nhân lực y tế cho địa phương và các tỉnh thành lân cận, sử dụng và khai thác được các nguồn lực và cơ sở vật chất hiện có, đồng thời tạo nền móng cho việc đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao về y học tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói chung.

 

 

 

 

Hoạt động sinh viên