Giới thiệu | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Ba công khai

Ba công khai
Thông tin chi tiết chuẩn đầu ra: Xem tại đây

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển
Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng; Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1154/QĐ - TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Giới thiệu về Khoa

Giới thiệu về Khoa
Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1154/QĐ-TCCB ngày 16/3/2007 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, với nhiệm vụ : đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn

  • Trang
  • 1

Hoạt động sinh viên