Đoàn thể | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Bí thư Chi đoàn đầy nhiệt huyết

Bí thư Chi đoàn đầy nhiệt huyết
Năng nổ và đầy nhiệt huyết, suốt 2 năm nay, nữ sinh Nguyễn Bình Linh Thoại, Bí thư Chi đoàn Dược 1, Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng) luôn có mặt trong các hoạt động Đoàn...

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn Khoa Y Dược nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn Khoa Y Dược nhiệm kỳ 2019-2022
Ngày 24/3/2019, tại hội trường Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), được sự nhất trí của Ban thường vụ Đoàn cơ quan ĐHĐN,

  • Trang
  • 1

Hoạt động sinh viên