ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khóa 02

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khóa 02
Hôm nay, ngày 6/4/2019, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã long trọng tổ chức buổi khai giảng Khoá đào tạo liên tục “Định hướng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khoá 02”

Kế hoạch phân công giảng dạy lớp Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ khóa 02 năm 2019

Kế hoạch phân công giảng dạy lớp Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ khóa 02 năm 2019
Kế hoạch phân công giảng dạy lớp Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ khóa 02 năm 2019

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh"

Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh"
Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh"

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Khóa 03

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Khóa 03
Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Khóa 03

Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm

Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm
Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm

Thông báo QĐ về việc trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa học vừa làm, liên thông VLVH đợt 2 năm 2018

Thông báo QĐ về việc trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa học vừa làm, liên thông VLVH đợt 2 năm 2018
Thông báo QĐ về việc trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa học vừa làm, liên thông VLVH đợt 2 năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp X - quang cơ bản, khóa 3 năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp X - quang cơ bản, khóa 3 năm 2018
Thông báo chiêu sinh lớp X - quang cơ bản, khóa 3 năm 2018

Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế

Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 09/8/2013 về “Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế” thì “Đào tạo liên tục” là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ thuộc lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận; đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân.

  • Trang
  • 1

Hoạt động sinh viên