ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức khai giảng lớp CME "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ" Khóa 03

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức khai giảng lớp CME "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ" Khóa 03
Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức khai giảng lớp CME "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ" Khóa 03

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ cơ bản" - Khóa 03

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ cơ bản" - Khóa 03
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục "Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ cơ bản" - Khóa 03

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp CME "Cập nhật kiến thức loãng xương"

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp CME "Cập nhật kiến thức loãng xương"
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp CME "Cập nhật kiến thức loãng xương"

Khoa Y Dược - ĐHĐN tổ chức Lễ Khai giảng khoá đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ"

Khoa Y Dược - ĐHĐN tổ chức Lễ Khai giảng khoá đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ"
Ngày 09/01/2020, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp cùng với Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ - ĐHĐN tổ chức Lễ Khai giảng khoá đào tạo liên tục “Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ”

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ" Khoá I

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ" Khoá I
Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ" Khóa I

Thông báo về việc chiêu sinh đào tạo liên tục (CME) "Cập nhật kiến thức về loãng xương"

Thông báo về việc chiêu sinh đào tạo liên tục (CME) "Cập nhật kiến thức về loãng xương"
Thông báo về việc chiêu sinh đào tạo liên tục (CME) "Cập nhật kiến thức về loãng xương"

Lễ Tốt nghiệp lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Khoá I

Lễ Tốt nghiệp lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Khoá I
Sáng ngày 24/8/2019, Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã long trọng tổ chức Lễ trao chứng chỉ đào tạo liên tục Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Tạm hoãn lịch khai giảng Lớp đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ"

Tạm hoãn lịch khai giảng Lớp đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ"
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tạm hoãn thời gian khai giảng (8h00’ ngày 23/8/2019 (thứ Sáu) lớp đào tạo liên tục " Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ" khóa I.

Hội thảo thẩm mỹ nội khoa - Cơ hội phẫu thuật miễn phí từ các chuyên gia

Hội thảo thẩm mỹ nội khoa - Cơ hội phẫu thuật miễn phí từ các chuyên gia
Duy nhất ngày 7/5/2019 cơ hội tư vấn và phẫu thuật trực tiếp từ:

Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán hình ảnh"

Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán hình ảnh"
Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán hình ảnh"

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khóa 02

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khóa 02
Hôm nay, ngày 6/4/2019, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã long trọng tổ chức buổi khai giảng Khoá đào tạo liên tục “Định hướng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khoá 02”

Kế hoạch phân công giảng dạy lớp Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ khóa 02 năm 2019

Kế hoạch phân công giảng dạy lớp Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ khóa 02 năm 2019
Kế hoạch phân công giảng dạy lớp Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ khóa 02 năm 2019

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh"

Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh"
Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh"

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Khóa 03

Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Khóa 03
Thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Khóa 03

Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm

Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm
Thông báo QĐ công nhận sinh viên nhập học chính thức năm học 2018 Hệ đào tạo Liên thông vừa học vừa làm

Thông báo QĐ về việc trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa học vừa làm, liên thông VLVH đợt 2 năm 2018

Thông báo QĐ về việc trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa học vừa làm, liên thông VLVH đợt 2 năm 2018
Thông báo QĐ về việc trúng tuyển vào ĐHĐN hình thức vừa học vừa làm, liên thông VLVH đợt 2 năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp X - quang cơ bản, khóa 3 năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp X - quang cơ bản, khóa 3 năm 2018
Thông báo chiêu sinh lớp X - quang cơ bản, khóa 3 năm 2018

Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế

Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 09/8/2013 về “Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế” thì “Đào tạo liên tục” là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo

  • Trang
  • 1

Hoạt động sinh viên