Đào tạo Đại học | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo
Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y – dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kĩ năngchuyên môn cơ bản để cộng tác với bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn,hiệu quả

  • Trang
  • 1

Hoạt động sinh viên