Đại sứ quán Hoa Kỳ thông báo Chương trình Chuyên gia Fulbright năm 2021

Các chuyên gia đến làm việc tại đơn vị tiếp nhận trong thời gian từ 02 đến 06 tuần (tính từ ngày chuyên gia đến và rời đơn vị tiếp nhận tính cả ngày cuối tuần).

Để mời chuyên gia Fulbright, các đơn vị sẽ nộp hồ sơ trực tuyến cho Chương trình Fulbright vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và ít nhất là 03 tháng trước ngày bắt đầu dự kiến của chương trình.

Đối với những hồ sơ không mời đích danh chuyên gia, Chương trình Fulbright yêu cầu các đơn vị gửi hồ sơ trước ít nhất là 04 tháng trước ngày bắt đầu dự kiến.

Vui lòng liên hệ với phụ trách Chương trình chuyên gia Fulbright để có thêm hướng dẫn về cách thức nộp hồ sơ yêu cầu.

Mục đích của Chương trình Chuyên gia Fulbright nhằm đem đến cho học giả và giáo sư Hoa Kỳ cơ hội cộng tác với các tổ chức học thuật và giáo dục của Việt Nam trong việc phát triển chương trình, lập kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động phong phú khác như:

Tham gia hoặc chủ trì các buổi hội thảo chuyên đề hoặc tập huấn tại các đơn vị tiếp nhận tại Việt Nam
Tư vấn các nhà quản lý và các cán bộ đào tạo của Việt Nam trong việc phát triển và nâng cao năng lực cán bộ
Xây dựng và đánh giá chương trình học thuật hoặc các tài liệu giáo dục tại các đơn vị tiếp nhận tại Việt Nam
Thực hiện các bài giảng cấp đào tạo đại học và sau đạihọc
Tiến hành các bản khảo sát và đánh giá nhu cầu, nghiên cứu chương trình ở các đơn vị, tổ chức học thuật và giáo dục tại ViệtNam
Những lĩnh vực được lựa chọn cho Chương trình Chuyên gia Fulbright, xem tại đây.

Thông tin vui lòng liên hệ:

Vũ Thị Dịu, Trợ lý Chương trình – Chương trình Fulbright tại Việt Nam

Phòng Văn hóa Thông tin – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: +84-24-3850-5000 (Số máy lẻ: 6033)

Email: vudt@state.gov

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *