Cố định ngoài kéo da tự chế chế: thực nghiệm và bước đầu thử nghiệm lâm sàng

Vũ Công Hòa, Phạm Văn Đôi: Cố định ngoài kéo da tự chế chế: thực nghiệm và bước đầu thử nghiệm lâm sàng. Tạp chí Y học thực hành, 30/10/2017 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *