Đi đầu trong các phong trào

Không phải ngẫu nhiên mà các bạn cùng lớp thường gọi Trần Kiêm Phú, lớp trưởng lớp YK19B, ngành Y đa khoa, Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng) là “cán bộ”. Phú rất năng nổ đi đầu trong các hoạt động lớp, Đoàn, các phong trào tình nguyện. Với Phú, cho đi là nhận lại….

Thông báo Học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2020-2021

Ban Điều phối Học bổng Chevening, Đại sứ quán Anh thông báo Học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2020-2021 như sau: Học bổng Chevening của Chính phủ Anh đem lại cơ hội phát triển về chuyên môn và học thuật cho các cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo…