Chương trình đào tạo | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Trang chủ >>

Chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt

Chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt
Đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức cơ bản của y học và nha khoa hiện đại; có kiến thức và kĩ năng thực hành trong dự phòng và điều trị

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng
Đào tạo người điều dưỡng trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ,

Chương trình đào tạo ngành Y khoa

Chương trình đào tạo ngành Y khoa
Đào tạo Bác sĩ đa khoa - Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học hiện đại

Chương trình đào tạo ngành Dược

Chương trình đào tạo ngành Dược
Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y – dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kĩ năngchuyên môn cơ bản để cộng tác với bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh

  • Trang
  • 1

Hoạt động sinh viên