BỘ MÔN PHỤ SẢN | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN PHỤ SẢN

27-03-2019 | 32367 lượt xem
Phó Chủ nhiệm Bộ môn
TS.BS. Phạm Chí Kông (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi)
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Huỳnh Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi)
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Phạm Chí Kông (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi) Phó Chủ nhiệm Bộ môn (0236) 3 821118
2 BS.CKII. Huỳnh Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi) Phó Trưởng Bộ môn 0905020564

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên