BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ

27-03-2019 | 73485 lượt xem
Trưởng Bộ môn
TS.BS. Phạm Văn Đôi
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Phạm Văn Đôi Trưởng Bộ môn (0236) 3990461
2 ThS.BS. Huỳnh Giang Hà Giảng viên 0949760235

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên