BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HÀM MẶT THẨM MỸ | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HÀM MẶT THẨM MỸ

27-03-2019 | 39094 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Doãn Bá Bình (Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt BV Đà Nẵng)
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 BS.CKII. Doãn Bá Bình (Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3821118

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên