BỘ MÔN NHI | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN NHI

27-03-2019 | 95924 lượt xem
Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Nguyễn Sơn (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi)
Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Trần Thị Hoàng (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi)
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 BS.CKII. Nguyễn Sơn (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi) Trưởng Bộ môn (0236) 3 957777
2 TS.BS. Trần Thị Hoàng (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi) Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3 957777
3 BS. Bùi Khánh Linh Giảng viên 0935 238 711
4 Giảng viên 0914084567
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên