BỘ MÔN NHA KHOA CƠ SỞ | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN NHA KHOA CƠ SỞ

27-03-2019 | 56573 lượt xem
Trưởng Bộ môn
TS.BS. Phan Thế Phước Long
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Trưởng Bộ môn 0939027331
2 BS. Bùi Khánh Linh Giảng viên 0935 238 711

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên