BỘ MÔN LIÊN CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN LIÊN CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI

27-03-2019 | 39883 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Lê Đình Huy Khanh (Khoa Ngoại thần kinh BV Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Nguyễn Quốc Đạt (Giám đốc BV Mắt Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Trà Tấn Hoành (Quyền trưởng Khoa Ngoại thần kinh BV Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Trần Tứ Quý (Phó giám đốc BV Ung bướu Đà Nẵng)
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Lê Đình Huy Khanh (Khoa Ngoại thần kinh BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0989160789
2 TS.BS. Nguyễn Quốc Đạt (Giám đốc BV Mắt Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0913430152
3 BS.CKII. Trà Tấn Hoành (Quyền trưởng Khoa Ngoại thần kinh BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0983123235
4 BS.CKII. Trần Tứ Quý (Phó giám đốc BV Ung bướu Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0913469663

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên